Публічна оферта «Джóбайти»

Версія від 29.12.2020

Ця Публічна оферта (також «Умови використання» або «Умови») містить умови юридично обов'язкового договору приєднання («Договір») між ФОП Чумак Данило Степанович, що діє під комерційним найменуванням Джóбайти (далі – « Джобайти») та Користувачем (далі – «Користувач», а також «ви»), які при згадуванні разом у відповідному контексті зазначаються як «Сторони».

Порядок приймання умов Публічної оферти та укладення Договору між вами та Джóбайти визначений нижче. Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови перед використанням jobitqa@gmail.com (далі – «Вебсайт»). Використання Вебсайту без приймання умов Публічної офери не дозволяється.

Якщо ви вважаєте, що будь-яка інформація чи матеріали на Вебсайті порушують ваші права чи застосовне законодавство, або якщо у вас виникнуть запитання щодо використання Вебсайту, чи у вас є якісь ідеї щодо того, як можна покращити наш сервіс, будь ласка, надішліть нам листа на електронну пошту jobitqa@gmail.com.

Для отримання Техпідтримки під час проходження Курсу, будь ласка, напишіть нам в онлайн-чат, використовуючи свій особистий кабінет на Вебсайті.

1. Визначення термінів
«Послуги» - послуги, які надаються Джóбайти Користувачу згідно з п. 3 цієї Публічної оферти.
«Відеоуроки» - уроків з тестування прогамного забезпечення, пов'язаним програмним забезпеченням та плагінами, які надаються Користувачу для перегляду в цифровому форматі.
«Курс» - завершений цикл Відеоуроків.
«Тестування» - складання Користувачем тестів та/або проходження усного опитування за результатами проходження Курсу для визначення рівня оволодіння навичками тестування ПО.
«Техпідтримка» - надання в режимі онлайн роз'яснень щодо питань, пов'язаних з проходженням Курсу.
«Запрошення до Співпраці» - пропозиція щодо виконання Користувачем замовлень з тестування ПО, яку Джóбайти має право надати Користувачу за результатами проходження Тестування та співбесіди.

2. Порядок укладення Договору між Користувачем та Джобайти

Розміщення Публічної оферти на Вебсайті є пропозицією укласти електронний договір про надання Послуг між Джобайти та Користувачем. Умови електронного договору про надання послуг між Джобайти та Користувачем викладені в цій Публічній оферті.

Користувач вважається таким, що пр
ийняв Публічну оферту, якщо він ідентифікувався на Вебсайті шляхом заповннення електронної форми замовлення Послуг, розміщеної на Вебсайті.

Користувач, який продовжує користуватися Вебсайтом без мети отримання Послуг вважається таким, що прийняв Умови без укладання електронного договору про надання Послуг.

Публічна оферта приймається Користувачем в редакції, розміщеній на Вебсайті на момент її прийняття. Внесення будь-яких змін до Публічної оферти після прийняття її умов Користувачем можливе лише за обопільною згодою Сторін.

3. Послуги Джобайти

За цією Публічною офертою Джобайти зобов'язується надати Користувачеів такі Послуги:



 • Інформаційні послуги з користування Вебсайтом
 • Надання доступу до навчального Курсу.
 • Надання доступу до особистого кабінету з Відеоуроками.
 • Надання Техпідтримки.
 • За умови успішного проходження Тестування та співбесіди – направити Користувачу особисте Запрошення до Співпраці,.
У межах надання Послуг Джобайти на свій розсуд може:



 • По закінченні Курсу надати Користувачу завдання для Тестування.
 • Запросити Користувача до співбесіди для оцінки можливості подальшої співпраці між ним та Джобайти .
 • Надіслати Користувачу особисте Запрошення до Співпраці за підсумком успішного складанняТестування та результатом співбесіди.
 • У разі прийняття Користувачем Запрошення до Співпраці – узгодити з Користувачем істотні умови такої Співпраці.

Вартість Курсу включає в себе одноразове надання кожної з Послуг, за винятком Техпідтримки, яка надається з урахуванням кількості Користувачів, інтенсивності та складності запитів, а також їх належності до кола питань, пов'язаних з проходженням Курсу.

Оскільки оперативність надання Техпідтримки може залежати від факторів, які знаходяться поза сферою впливу Джобайти (кількість, інтенсивність та складність запитів, їх належність до проходження Курсу), Джобайти буде докладати необхідних зусиль для вчасного надання Техпідтримки, але не може гарантувати її негайне надання або надання протягом певного, чітко встановленого строку.

УВАГА! ДЖОБАЙТИ НЕ НАДАЄ ТЕХПІДТРИМКУ З ПИТАНЬ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НЕ ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОХОДЖЕННЯМ КУРСУ, ЗОКРЕМА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНШИМ, НІЖ JIRA E, ЙОГО УСТАНОВОЧИМИ КОМПОНЕНТАМИ ТА ПЛАГІНАМИ. ДЖОБАЙТИ ТАКОЖ НЕ ЗДІЙСНЮЄ ІНСТАЛЛЯЦІЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА КОМП'ЮТЕР АБО ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ КОРИЧТУВАЧА.

БУДЬ-ЯКІ ОБІЦЯНКИ, ГАРАНТІЇ ЧИ ІНШІ НЕФОРМАЛЬНІ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО СПІВПРАЦІ МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ ТА ДЖОБАЙТИ , ОТРИМАНІ В УСНІЙ РОЗМОВІ ВІД МЕНЕДЖЕРІВ ДЖОБАЙТИ АБО ТРЕТІХ ОСІБ, НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ЗАПРОШЕННЯМ ДО СПІВПРАЦІ ТА НЕ СТВОРЮЮТЬ ЖОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДЛЯ ДЖОБАЙТИ , ПОКИ ЗВОРОТНЄ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНО УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ ДЖОБАЙТИ .

4. Строк надання Послуг

Джобайти приступає до надання Послуг після сплати Користувачем вартості Послуг відповідно до п. 6 цієї Публічної оферти.

Відеоуроки та інші матеріали Курсу, надані Джобайти , доступні для Користувача протягом 1 (одного) календарного року з дня надання доступу до них.

Техпідтримка надається протягом 30 днів з дня початку надання доступу до Курсу.

5. Права та обов'язки Сторін

Користувач зобов'язаний:



 • Дотримуватися умов цієї Публічної оферти;
 • У разі прийняття умов Публічної оферти – надати достовірну інформацію про себе шляхом заповнення необхідних розділів Вебсайту;
 • Здійснювати сплату Послуг вчасно та у повному обсязі відповідно до положень п. 6 цієї Публічної оферти;
 • Використовувати матеріали Курсу тільки в особистих навчальних цілях. Використання в комерційних цілях та передача третім особам заборонена і може тягнути за собою відповідальність згідно з законодавством України.

УВАГА! Користувач має сумлінно утримуватись від розміщення в мережі Інтернет коментарів чи іншої інформації, яка безпідставно виставляє Джобайти в негативному світлі чи іншим чином порочить її ділову репутацію, якщо такий намір Користувача спричинений: (а) дочасним припиненням надання Послуг, у тому числі за ініціативою Джобайти ; (b) відмовою в наданні Запрошення до Співпраці; (c) невідповідністю між очікуваннями Користувача та рівнем оволодіння навичками тестування ПО, набутими внаслідок проходження Курсу, чи будь-якими іншими правомірними діями або бездіяльністю Джобайти , які прямо передбачені або не суперечать цій Публічній оферті.

Користувач має право:



 • Протягом строку, зазначеного в п. 4 цих Умов, отримувати від Джобайти Послуги, вартість яких була повністю сплачена.
 • Після завершення Курсу – пройти Тестування для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу та визначення можливості проведення співбесіди з Джобайти ;
 • Припинити отримання Послуг в порядку, встановленому цією Публічною офертою.

Джобайти зобов'язана:



 • Надавати Послуги в повному обсязі та належним чином протягом строку, зазначеного в п. 4 цієї Публічної оферти, за умови оплати Послуг;
 • Докладати всіх можливих розумних зусиль для забезпечення функціонування Вебсайту.
Джобайти має право:



 • Ознайомлюватись та аналізувати результати Тестування, пройденого Користувачем;
 • Проводити співбесіду з Користувачем у форматі ділової бесіди за згодою Користувача;
 • Направити Користувачу Запрошення до Співпраці за підсумком розгляду результатів Тестування Користувача та співбесіди.
 • Припинити надання Послуг в порядку, встановленому цією Публічною офертою.
6. Ціна, порядок оплати та відмови від Послуг

Ціна Послуг без урахування знжки складає, в залежності від обраного наповнення Курсу: 6479.64 грн. (225$ / Курс «Стандарт»); 8063.55 грн. (280$ / Курс «Розширений»);

Зазначені ціни є чинними на момент прийняття цієї Публічної оферти та не включають податки, мита, збори, комісію банку, у тому числі додаткові комісії банку при сплаті частинами, або інші обов'язкові платежі (далі – «супутні платежі»). Всі супутні платежі сплачуються Користувачем самостійно, якщо інше не встановлено договором з Джобайти .

Послуги надаються за умови попередньої сплати повної Ціни Послуг. Оплата здійснюється Користувачем шляхом перерахування грошових коштів на платіжні реквізити Джобайти за допомогою систем еквайрингу WayForPay, LiqPay, підключених до Вебсайту.

У випадку, коли оплата послуг відбувається в іноземній валюті, грошові кошти мають бути перераховані на платіжні реквізити Джобайти в розмірі, еквівалентному повній Ціні Послуг та розрахованому за курсом відповідної іноземної валюти на міжбанку, актуальним на дату здійснення птатежу. Актуальні міжбанківські курси розміщені на вебсайті https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/[MYU2]

Користувач може з власної ініціативи відмовитись від отримання Послуг протягом 14 днів з моменту внесення передплати, за умови що він не скористався посиланням до особистого кабінету з Відеоуроками.

Користувач може відмовитись від подальшого отримання Послуг після відкриття особистого кабінету з Відеоуроками, якщо вимога про повернення надійшла протягом 48 годин з моменту сплати Ціни Послуг та за умови запуску Користувачем не більш як 4 (чотирьох) Відеоуроків з Курсу.

У випадку відмови від Послуг на умовах, описаних в цьому пункті, Користувачу в повному обсязі повертаются сплачені грошові кошти.

Джобайти має право припинити надання Послуг в односторонньому порядку у будь-який момент у випадку порушення Користувачем Умов використання, зокрема через нецензурну лайку, погрози, принизливі висловлювання на адресу Джобайти чи інших осіб, та інші форми протисуспільної поведінки. Про припинення надання Послуг Джобайти зобов'язується попередньо повідомити Користувача.

7. Права інтелектуальної власності

Вебсайт та його компоненти, у тому числі програмний код, логотипи та елементи дизайну, торговельні марки, тексти, графіка, дані, статті, інформація, фото, зображення, ілюстрації тощо, належать Джобайти й охороняються законодавством у сфері інтелектуальної власності.



Джобайти надає Користувачам невиключну відкличну безоплатну ліцензію без права передання третім особам на доступ та використання Вебсайту у межах функціоналу, доступного в онлайн-режимі, що уможливлює надання послуг, визначених цими Умовами. Така ліцензія діє на території всього світу протягом строку чинності цих Умов.

Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або компонентів Вебсайту в інший спосіб, ніж це передбачено цими Умовами, без письмового дозволу Джобайти суворо заборонене.

8. Персональні дані

Для користування Послугами ви заповнюєте форму, зазначаючи та/або завантажуючи на Вебсайт такі свої дані: електронна пошта, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, телефон, особиста фотографія, країна та місто перебування/реєстрації.

При заповненні форми ви надаєте нам дозвіл на обробку і зберігання ваших персональних даних, вказаних під час реєстрації.

Джобайти має право зберігати та обробляти ваші персональні дані виключно для цілей надання Послуг.

Джобайти не буде поширювати ваші персональні дані та/або інформацію про надані вам Послуги, окрім якщо це необхідно для захисту наших законних інтересів або відбувається для надання Послуг.

Зверніть увагу! Ми не маємо доступу до фінансової інформації своїх Користувачів. Обробка такої інформації здійснюється лише у рамках відповідної платіжної системи.

Ми зробимо все можливе, щоб реалізувати ваші права стосовно ваших персональних даних, що визначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Зокрема, ви маєте право на видалення всіх персональних даних про себе. Для цього надішліть листа із відповідним запитом у вільній формі на електрону адресу jobitqa@gmail.com.

Внаслідок припинення обробки та зберігання персональних даних Джобайти припиняє зберігання ваших персональних даних, а ви втрачаєте доступ до Послуг.

9. Використання Вебсайту

Вебсайт можуть використовувати тільки ті особи, що володіють необхідною для цього правоздатністю та дієздатністю. Забороняється використання цього Вебсайту особами, які не досягли повноліття, якщо вони не отримали дозволу на це своїх батьків чи опікунів.

Джобайти зберігає за собою право припинити роботу Вебсайту чи змінити його на свій розсуд у будь-який час. Зокрема, але не виключно, Джобайти може призупинити доступ до Вебсайту, додати на нього рекламу чи змінити обсяг Послуг чи доступний функціонал.

Користувачам заборонено використовувати пошукових роботів («павуків») на будь-яких сторінках Вебсайту для збору даних, чи будь-якої частини контенту (вручну чи за допомогою автоматизованих засобів), а також вчиняти дії, що націлені на порушення нормального функціонування нашого Вебсайту, як за допомогою програмного забезпечення, так і без нього.

Користувач зобов'язується не здійснювати жодних незаконних дій з використанням Вебсайту або у його межах.

10. Застереження щодо відповідальності та обмеження


Джобайти не може гарантувати, що Вебсайт безперебійно та безпомилково працюватиме на всіх пристроях та за всіх особливих умов. Проте, Джобайти докладатиме всіх розумних зусиль, щоб забезпечити надання якісних Послуг.

Вебсайт може містити посилання на інші вебсайти та ресурси, надані третіми сторонами (зокрема, платіжну систему). Ми не несемо жодної відповідальності за будь-який контент вебсайтів та ресурсів третіх сторін, ми також не контролюємо ці вебсайти та ресурси. Ви використовуєте такі вебсайти та ресурси третіх сторін на ваш власний ризик.

В обсязі, дозволеному законом, у жодному випадку Джобайти , наші працівники, підрядники, партнери чи агенти не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення та будь-які спеціальні, непрямі та інші збитки, упущену вигоду, що спричинена чи будь-яким чином пов'язана із використанням чи неможливістю використання Вебсайту чи опублікованої на ньому інформації.

11. Зміни

Ми можемо змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати ці Умови час від часу у випадках, коли це вимагається змінами до законодавства, коли це потрібно для кращого захисту прав Користувачів, Джобайти чи третіх осіб, коли ми розширюватимемо обсяг послуг або коли це зумовлено економічною необхідністю чи будь-якими змінами у нашій операційній діяльності.

Якщо ви продовжуєте використовувати Вебсайт після таких змін, ми вважатимемо, що ви прийняли їх, крім випадків, коли Джобайти має обов'язок відповідно до цих Умов або застосовного закону отримати вашу явну згоду на такі зміни.

12. Застосовне право та вирішення спорів

Ці Умови та інші взаємовідносини між вами та Джобайти регулюються правом України.

Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути щодо цих Умов, повинні вирішуватися шляхом переговорів. Для цілей вирішення таких спорів, ефективним та обов'язковим методом комунікації є кореспонденція з уповноваженими особами Джобайти на адресу jobitqa@gmail.com.

Якщо спір не може бути вирішеним шляхом переговорів протягом 60 днів, він повинен бути переданий та остаточно вирішений відповідним судом за правом України.

13. Припинення дії

Умови Публічної оферти в частині електронного договору про надання Послуг припиняють свою дію у зв'язку із належним наданням Послуг або за ініціативою Сторін, як зазначено у відповідних пунктах Публічної оферти.

Умови в частині, яка не пов'язана із наданням Послуг (умови про інтелектуальну власність, технічну підтримку та персональні дані), діють безстроково.


Джобайти
ФОП Чумак Данило Степанович
Дата та номер запису в ЄДРПОУ/ІПН: 3420703193


Фактична адреса: 02000, м. Київ, вулиця Шовковична, 42

Електронна пошта: jobitqa@gmail.com
Телефон: +38 (063) 169 74 63 (у нас немає колл-центру. За номером пишіть, будь ласка, в telegram)